OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠTATISTIKA

Ročník

Rok

Dátum

Počet účastníkov

Účastníci v cieli

Najrýchlejší čas

1. 2013 8. september Kategória U: 19 Kategória U: 15 Muži: 5 h 3 min
Kategória T: 6 Kategória T: 3 Ženy: -
Kategória S: 2 (5 bežcov) Kategória S: 2 (5 bežcov) Štafety: 5 h 57 min
2. 2014 7. september Kategória U: 63 Kategória U: 61 Muži: 4 h 15 min
Kategória T: 22 Kategória T: 20 Ženy: 5 h 18 min
Kategória S: 2 (8 bežcov) Kategória S: 2 (8 bežcov) Štafety: 4 h 33 min